ID-10067373 (2)Bireylerin yaşamdan aldıkları doyumu ve mutluluklarını etkileyen faktörler son zamanlarda pek çok araştırmaya konu oluyor. Psikolojik faktörlerin nasıl hissettiğimizi ve yaşamdan ne derece keyif aldığımızı belirleme konusunda önemli etkilere sahip olduğu bilinmekle birlikte, sosyal bazı etmenlerin de rolü büyük. Türkiye’de bu konuda yapılan yeni bir araştırma sosyal sermaye ve mutluluk arasındaki ilişkileri inceledi.

Ekici ve Koydemir’in yaptığı araştırmada 1999 ve 2008 yıllarında Türkiye’deki geniş iki örneklem incelendi. Araştırmada, bireylerin birbirine duyduğu güven ne kadar artarsa, yaşam doyumları ve mutluluklarının da o kadar arttığı sonucu elde edilirken,  kurumlara (örneğin eğitim, polis, sağlık kurumları gibi) duyulan güvenin de mutluluğu etkilediği görüldü. Bunun yanında var olan demokrasiden ve devletin işleyişinden memnun olmak da bireylerin yaşamdan aldıkları doyumu etkileyen faktörler arasında. Ancak genel olarak Türkiye’de bireylerin hem birbirine hem kurumlara duyduğu güvenin özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede olduğu gözlendi. Elde edilen diğer bir sonuçsa hem bir iş sahibi olmanın, hem işinden memnun olmanın yaşam doyumuna ve mutluluğa olumlu katkıda bulunduğu yönünde. Son olarak, 2008 yılında incelenen bireyler arasında inançlı olma seviyesi arttıkça yaşam doyumunun azaldığı görüldü.

Bu araştırma, özellikle güven kavramının mutluluk ve yaşam doyumumuz üstündeki önemine işaret ediyor;  sosyal sermayenin gelir seviyesinden bağımsız olarak iyi yaşama katkıda bulunabileceğine vurgu yapıyor.

Detaylar için kaynak

Ekici, T. ve Koydemir, S. (2013). Social Capital, Government and Democracy Satisfaction, and Happiness in Turkey: A Comparison of Surveys in 1999 and 2008. Social Indicators Research. DOI 10.1007/s11205-013-0464-y

RelatedPost