Bir kurumda kuruma veya çalışan kişilere zarar verici davranışlara sıklıkla rastlamak mümkün. Psikolojik taciz, şiddet, antisosyal davranışlar, küçük görme, adil olmayan şekilde davranma gibi bazı davranışlar bu zarar verici davranışlara örnek olarak verilebilir. İş yerinde zarar verici davranışlarla karşılaşan kişilerin psikolojik ve fiziksel olarak ciddi derecede etkilendiği ve önemli sorunlar yaşadığı bir gerçek. Peki iş yerinde kimler bu davranışlara daha çok maruz kalıyor?

ID-100196149 (2)Scott ve Judge’ın yaptığı yeni bir araştırma konuya açıklık getirmeye çalıştı. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre fiziksel olarak çekici olmayan çalışanlar diğer çalışanlar tarafından daha fazla olumsuz davranışlara maruz kalıyor. Bunun yanında uyumsuz, arkadaş canlısı olmayan kişilerin de benzer davranışlara maruz kaldığı ve başkalarında olumsuz duygular uyandırdığı da elde edilen bir diğer sonuç. Buna karşın fiziksel olarak çekici olanlar ve diğer insanlarla uyumlu olmaya eğilimli kişilerin daha olumlu tepkiler aldığı, çalışanlar veya yöneticiler tarafından zarar verici davranışlara daha az maruz kaldığı ve daha çok sevildikleri görülüyor.

Bu sonuçlara göre iş yerinde bize nasıl davranıldığı hem kişilik özelliklerimiz hem de dış görünüşümüzden etkileniyor. Araştırmacılar, kurumlarda kimlerin psikolojik taciz, hor görülme, şiddete uğrama gibi olumsuz davranışlara maruz kalmaya eğilimli olduğunun yöneticiler tarafından bilinmesinin önemine dikkat çekiyor ve önleyici yaklaşımlar için bu bilginin gereğini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Scott, B. A., &  Judge, T. A. (2013) Beauty, Personality, and Affect as Antecedents of Counterproductive Work Behavior Receipt. Human Performance, DOI: 10.1080/08959285.2013.765876