Bireyin güçlü ve olumlu yönlerini temel alan Pozitif psikoloji akımının önemli kavramlarından biri psikolojik sağlamlıktır. Psikolojik sağlamlık; bireyin olumsuzluklar karşısında gösterdiği uyum ve başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanır. Psikolojik sağlamlığı hareket geçiren etkenlerin neler olduğu merak edilen bir konu.

ID-10087329Karaırmak ve Çetinkaya, psikolojik sağlamlıkla ilişkili bazı etkenleri belirlemek üzere yaptıkları çalışmalarında 1999 Marmara depremini yaşamış kişileri inceledi. Araştırmada, yaşamındaki olaylar üzerinde daha fazla denetiminin olduğuna inanan bireylerin daha fazla psikolojik sağlamlık gösterdiği görüldü. Ayrıca kişinin kendiyle ilgili olumlu duygulara sahip olmasının psikolojik sağlamlığı desteklediği sonucuna ulaşıldı.

Bireyin kendine verdiği değer arttıkça ve birey yaşam denetimlerinin kendisine ait olduğunu düşündükçe daha iyi hissediyor. Buna bağlı olaraksa travmatik yaşantılardan sonra uyum sağlaması ve zorlu yaşam koşulları ile başa çıkması kolaylaşıyor.

Detaylar için kaynak

Karaırmak, Ö., & Siviş-Çetinkaya, R. (2011). Benlik saygısının ve denetim odağının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi: Duyguların aracı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (35), 30-43.

RelatedPost