İntihar girişimi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle ergenlik dönemindeki gençler arasında önemli tıbbi, psikolojik ve sosyal bir problemdir. İntihar girişimini etkileyen pek çok faktörden söz etmek mümkün. Bunlar arasında ailesel faktörler ve depresyon gibi psikolojik sorunlar başı çekiyor.

ID-100112499 (2)Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir grup uzmanın araştırmasında ise ergenlerin intihar girişiminlerine dair çeşitli veriler toplandı. Araştırmada, intihar girişiminin kız çocuklarında ve 13-15 yaş aralığındaki ergenlerde daha fazla olduğu ve intihar girişiminde bulunan ergenlerin yaklaşık % 95’inin ilaç içme yöntemini kullandığı görüldü. İntihar girişiminde bulunan ergenlerin %22’sinin daha önce de bu tarz bir girişimde bulunduğu ve %27’sinin psikiyatrik bozukluk tanısı aldığı gözlendi.

İntihar girişiminde bulunan ergenlerin anneleri incelendiğinde ergenlerin % 46’sının annelerinde depresif belirtilerin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca ailesinde psikiyatrik bozukluk tanısı olan bir birey bulunan ergenlerin ve kendisinde psikiyatrik bozukluk tanısı olan ergenlerin daha fazla depresif belirtiler gösterdikleri elde edilen bir diğer sonuç.

Oldukça riskli bir gelişim dönemi olan ergenlik döneminin intihar girişimi konusunda diğer yaş dönemlerine göre daha fazla risk taşıdığı biliniyor. Ergenlerin intihar girişiminde aile sorunlarının oldukça etkili olduğu ve bu çalışmada da ortaya konulduğu gibi depresif belirtilerin intihar girişiminde risk faktörü olduğu görülüyor.

Detaylar için kaynak

Yalaki, Z., Çakır, İ., Taşar, M. A., Yalçın, N., Bilge Y. D. (2012). Anne ve ergenlerdeki depresif belirtilerin ergen intiharları ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39 (3), 350-358.

RelatedPost