Anlaşılamamak hemen herkes için bir sorun oluştursa da, kadınlar erkeklerin kendilerini anlamadıklarından daha çok yakınır. Erkekler ise çopunlukla kadın dünyasının karmaşıklığı yüzünden onları anlayamadıklarını dile getirir. Yeni bir bilimsel çalışma, bu konuya açıklık getirecek çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

ID-100138624Almanya’da bir grup araştırmacı, erkeklerin kadınların duygularını anlamakta zorlanıp zorlanmadıklarını araştırmak amacıyla, 21-52 yaşları arasında 22 erkek katılımcıdan insan fotoğraflarına bakarak duygularını tahmin etmelerini istedi. Bu sırada araştırmacılar katılımcıların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tarayıcısında (fMRI) beyin hareketlerini inceledi. Fotoğrafların yarısı erkek, yarısı kadın fotoğraflarıydı ve pozitif, negatif ve nötr duyguları yansıttı. Katılımcılardan kendilerine verilecek olan iki kelime arasından, fotoğraftaki kişinin duygusunu en iyi yansıtan kelimeyi seçmeleri istendi.

Sonuçlara bakıldığında, katılımcıların erkek fotoğraflarındaki duyguyu en iyi yansıtan kelimeyi seçebildikleri görüldü. Erkek fotoğraflarına baktıklarında ise duygulardan sorumlu beyin bölümü amigdalanın, kadınların fotoğraflarına baktıkları zamanda olduğundan daha aktif hale geldiği gözlendi. Ayrıca kadınlara ait fotoğraflardaki duyguyu tahmin etmekte oldukça zorlandıkları ve bunun için daha fazla zaman harcadıkları ortaya çıktı.

Bu çalışma, duygulardan sorumlu beyin bölgesinin yeterince aktif olmamasından ötürü erkeklerin kadınların duygularını anlamakta zorlandığı mitinin bilimsel bir kaynağı olduğunu göstermesi açısından oldukça önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Schiffer, B., Pawliczek, C., Müller, B. W., Gizewski, E. R., Walter, H. (2013). Why don’t men understand women? Altered neural Networks for reading the language of male and female eyes. Plos One, 8(4): e60278.

RelatedPost