ID-100130371 (2)Kitap okumak genelde bir boş zaman etkinliği olarak algılansa da kişiye getirileri oldukça fazla. Bilgi dağarcığını zenginleştirmek, hayal gücünü artırmak, eleştirel düşünme becerisi kazandırmak bunlardan sadece bazıları. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise bakın kitap okumanın nasıl bir faydasını gösteriyor.

Hollandalı araştırmacılar, kurgu romanları okumanın kişinin empati kabiliyetine etki edip etmediğini araştırmak için iki aşamadan oluşan bir çalışma yaptı. Bu çalışma, kurgu roman okuyan kişilerin duygusal olarak romanın içindeki karakterlerle özdeşleşip hikayenin içine girerse daha fazla empati kabiliyeti kazandıkları düşüncesinden hareketle oluşturuldu. Araştırma sonuçları, kurgu roman okuyan katılımcıların duygusal olarak hikayenin içine girdikleri takdirde 1 hafta sonunda daha empatik davrandıklarını gösterdi. Araştırmanın iki aşamasında da, duygusal olarak hikayenin içine daha az girenlerin ise empati seviyeleri daha düşük olarak saptandı.

Empatinin, kurgu romanları okurken hikayeye duygusal olarak katılarak geliştirilebileceğini gösteren bu çalışma, psikoloji ve edebiyat gibi birbirinden farklı görünen iki disiplininin birbirleriyle işbirliği içerisinde olabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmacılar empati becerimizi artırmanın önemli olduğunu çünkü empatinin yaratıcılığı, iş performansını ve yardım etme davranışlarımızı teşvik ettiğine dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Bal, P. M., Veltkamp, M. (2013). How does fiction reading influence empathy? An experimental investigation on the role of emotional transportation. Plos One, 8(1), 1-12.

 

RelatedPost