ID-100117015 (2)Ağrı ve kaşıntı sadece cildin karşılaştığı bir tehdide karşı olağan fiziksel tepki değil, aynı zamanda psikolojik olarak da incelenmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kaşıntı ve ağrının arkasında yatan, başta duygular olmak üzere diğer psikolojik etkenler bilim insanları tarafından son yıllarda sıklıkla araştırılıyor.

Hollanda’da bir kaç uzman dermatolog ve sağlık psikoloğu, olumlu ve olumsuz duyguların ağrı ve kaşıntı hassasiyeti üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla bir çalışma yürüttü. Katılımcıların iki gruba ayrılarak incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, birbirinden farklı üç yolla ağrı ve kaşıntıya maruz kalan sağlıklı kadınların, kendilerini olumsuz hissettiklerinde ağrı ve kaşıntılarının daha fazla olduğu ve ağrı ile kaşıntıya hassasiyetlerinin arttığı görüldü.

Psikolojik etmenler arasında olumsuz duyguların ağrı ve kaşıntı üzerindeki olası etkilerini gösteren bu çalışma, kronik ağrı ve kaşıntısı olan hastaların duygu durumlarının incelenmesinin ve gerekirse müdahale edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Van Laarhoven, A. I. M, Walker, A. L., Wilder-Smith, O. H., Kroeze, S., Van Riel, P. L. C. M., Van de Kerkhof, P. C. M., Kraaimaat, F. W., Evers, A. W. M. (2012). Role of induced negative and positive emotions in sensitivity itch and pain in women. British Journal of Dermatology, 167, 262-269.

 

RelatedPost