ID-10077414 (2)Özellikle son yıllarda, bireyseliğin artması, teknoloji kullanımının yaygınlaşması, yaşam stilinin değişmesi gibi bazı nedenlerden dolayı yalnızlık ve yalnızlaşma konusu merak edilir olmuştur. Yoğun bir şekilde yaşanan yalnızlık duygusu, kişinin kendisini başkalarından soyutlanmış hissetmesini beraberinde getirir. Kronik yalnızlık ise depresyon, kaygı sorunları, kornik ağrılar gibi bedensel ve ruhsal sorunlarla ilişkilidir. Yalnızlıkla ilgili merak edilen konulardan biri ise materyalist (maddeci) bir yaşantının yalnızlığa neden olup olmadığı.

Bu konuda yapılan yeni bir çalışma ise bu soruya yanıt aradı ve yaklaşık 2500 tüketiciyi 6 yıl boyunca izledi. Araştırma, yalnızlığın  materyalizme, materyalizmin de zaman zaman yalnızlığa neden olduğunu, ancak  zaman zamansa materyalizmin yalnızlığı azalttığını ortaya koydu. Buna göre, tüketiciler arasında sahip olduğu şeyleri bir başarı veya mutluluk ilacı gibi görenlerin yalnızlıklarının zaman içinde arttığı görüldü. Buna karşın satın aldıkları ve sahip oldukları şeyleri sadece keyif aracı olarak görenlerin ise yalnızlıklarının zaman içinde azaldığı gözlendi. Elde edilen bir diğer sonuç ise erkeklerin satın aldıklarını yaşamlarında bir başarı sembolü olarak görmeye daha eğilimliyken, kadınların bunları neşe kaynağı olarak görmeleri.

Bu sonuçlara göre materyalistik bir anlayışın herkesi yalnızlaştırmadığı, kişinin satın aldıklarını nasıl algıladığının yalnızlık yaşantısında önemli olduğu, hatta sahip olduklarını keyif aracı olarak görmenin yalnızlığı azaltmada yardımcı olabildiği söylenebilir. Araştırmacılar, zaman içinde yalnızlığın materyalizme oldukça fazla katkı yaptığını, hatta yalnızlığın materyalizme katkısından daha çok olduğunu belirtiyor ve bu nedenle günlük yaşamda yeterli sosyalleşmenin önemine vurgu yapıyor.

Detaylar için kaynak

Pieters, R. (2013). Bidirectional Dynamics of Materialism and Loneliness: Not Just a Vicious Cycle. Journal of Consumer Research, DOI: 10.1086/671564