polis_resimleri_01İnsan zekâsı Psikoloji başta olmak üzere farklı disiplinlerin halen incelemeye devam ettiği bir kavram. Zekâ üzerine yapılan çalışmalar zekânın başka bir boyutu olan duygusal zekâ ile bizi kısa bir dönem önce tanıştırmasına rağmen, duygusal zekâ kavramı toplumun birçok kesiminde bilinen ve tartışılan bir konu haline geldi. Psikolojik sağlıkta, motivasyonda ve iş performansında önemli olduğu bilinen duygusal zeka, liderlik beceriyle de yakından ilişkili.

Araştırmacılar Delice ve Günbeyi ise duygusal zekayı polis teşkilatında farklı birim ve rütbelerden polis liderleri arasında inceledi. Bu çalışmada araştırmacılar, polis liderlerinin en başarısız oldukları liderlik becerilerinin belirsizliği tolare etme, verimliliğe teşvik ve özgürlükçülük olduğunu; en başarılı oldukları liderlik davranışlarının ise entegrasyon, “düşüncelilik” ve talepleri karşılama olduğu sonucuna ulaştı. Ayrıca polis liderlerinin duygusal zeka seviyeleri arttıkça liderlik davranışlarının olumlu yönde bir değişim gösterdiği sonucuna da ulaştılar.

Araştırmacılar, polis liderlerinin duygusal zekâ becerilerinin artırılmasının liderlik davranışlarına olumlu katkılar sağlayacağına; kurumsal hedefleri gerçekleştirmeye, kalite, verim ve performansı artırmaya yardımcı olacağına dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Delice, M., & Günbeyi, M. (2013). Duygusal Zekâ Ve Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Polis Teşkilatı Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (1), 209-239.

RelatedPost