Ateşli silah sebebiyle oluşan yaralanma ve ölümler, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde halk sağlığını tehdit ediyor.  Türk toplumunun silah taşımak veya bulundurmak konusunda güçlü bir eğilimi olduğu bilinir. Türkiye’de işlenen cinayetlerin yarısının ateşli silah kullanarak meydana geldiği bildiriliyor.

Torun ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, silah ruhsatı almak için başvuran kişilerin bazı duygu durumları incelendi. Çalışmada, silah ruhsatı için başvuran kişilerin öfke düzeylerinin başvurmayanlara göre daha yüksek olduğu ve bu bireylerin kişilik bozukluklarına olan yatkınlığının da oldukça yüksek olduğu görüldü. Bunun dışında silah ruhsatı almak için başvuruda bulunanların duyguları ifade etmede de daha fazla güçlük yaşadıkları ortaya çıktı.

Bu araştırma, silah ruhsatı almak için başvuran kişilerin psikolojik açıdan incelenmesinin önemine dikkat çekiyor. Araştırmacılar, gerekli inceleme yapılmadığı takdirde toplum açısından risk oluşurabilecek bir psikolojik sorunu olan kişilerin silah ruhsatı almasının engellenemeyeceğini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Torun, F., Torun, S. D., & Yıldırım, E. A. (2011). Silah ruhsatı almak için başvuranlarda depresyon, öfke, aleksitimi ve kişilik özellikleri. Nobel Med, 7(1), 61-67.

RelatedPost