Aleksitimi, duygular için sözcüklerin yokluğu anlamına gelen psikolojik temelli kişisel bir yetersizlik durumudur. Bu durumun temel özelliği bireyin duygularıyla ilgili farkındalığının azalması ve duygularını dile getirmekte yaşadığı güçlüktür. Aleksitiminin başta psikosomatik bozukluklar ve depresyon olmak üzere birçok psikolojik sorunla bağlantılı olduğu biliniyor.

ID-10098640Aydın ve arkadaşları, aleksitimi ile depresyon ve uyku kalitesi ile ilişkisini incelemek amacıyla bir çalışma yürüttü. Bu çalışmada, depresyon tanısı alan hastalar aleksitimi durumuna göre ikiye ayrıldı. Sonuçlara bakıldığında, aleksitimi özelliği olan hastaların olmayanlara göre daha depresif oldukları ve daha fazla strese bağlı bedensel tepki verdileri görülmektedir. Ayrıca bu hastaların uyku kalitelerinin de bozuk olduğu çalışma sonucunda dikkat çeken başka bir bulgudur.

Duyguları ifade etmekte güçlük çekmenin psikolojik ve bedensel sorunlarla ilişkili olduğunu gösteren bu çalışma, bu sorunun özellikle uyku kalitesini de etkilediğine dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Aydın, A., Selvi, P., & Özdemir, P. G. (2013). Depresyon hastalarında aleksitiminin bedenselleştirme ve uyku kalitesi üzerine etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 65-69.

RelatedPost