ID-10082886 (2)İntihar, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyadaki ölüm nedenleri arasında ilk ondadır.  Günümüzde intihar girişimleri halk sağlığı açısından oldukça önemli bir sorundur. Ülkemizde ise  intihar girişimine bağlı ölümlerin Batı toplumlarına oranla düşük düzeyde olduğu saptanmıştır; buna karşın özellikle gençlerde intihar girişiminde bulunma sıklığı sürekli artış göstermektedir. Bireyi intihar sevk eden etmenler kişiden kişiye farklılık gösterse de  kişinin daha önceki intihar girişimleri onu intihar konusunda cesaretlendirebilir.

Türkiye’de Ali Emre Şevik öncülüğünde yapılan bir araştırmada  krize müdahale birimine yönlendirilen intihar girişiminde bulunmuş bireyler sosyo-demografik özellikler, psikiyatrik tanı ve takip süreçleri açısından incelendi. Çalışma, Kastamonu Devlet Hastanesinde Haziran 2008- Ocak 2010 tarihleri arasında krize müdahale birimine intihar girişimi ile başvuran 193 hasta ile yürütüldü. Araştırmada  kadınların erkeklere oranla daha fazla intihar girişiminde bulundukları ve intihar girişimlerinin yaz aylarında daha sık olduğu gözlendi. İncelenen bireylerin %79’unun ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu; ayrıca daha önce intihar girişiminde bulunan  ve olumsuz aile öyküsüne sahip kişilerin intihar için riskli gruplar olduğu ortaya çıktı.

İntihar girişimde bulunan kişilerin sosyo-demografik özelliklerinin bilinmesi, önleyici müdahalelerin yapılabilmesi adına önem taşıyor.

 Detaylar için kaynak

Şevik, A. E., Özcan, H., & Uysal, E. (2012). İntihar girişimlerinin incelenmesi: Risk faktörleri ve takip. Klinik Psikiyatri, 15, 218-225.

RelatedPost