Çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar; psikolojik, hukuki ve tıbbi boyutları olan, özellikle mağdurun psikolojik sağlığında oldukça zarar verebilen bir sorun  Son yıllarda Türkiye’de de çocuk cinsel istismarının oldukça kaygı verici boyutlara ulaştığı görülüyor. Bu nedenle konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar artmakta ve önemli bilgiler sağlıyor.

ID-10097339 (2)Örneğin yakın zamanda Soylu ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada, cinsel istismar mağduru olan çocuk ve ergenlerde istismarla ilişkili etkenleri inceledi. Çalışmanın sonuçlarından biri, en sık bildirilen cinsel istismar çeşidinin cinsel uyarılma için bedene dokunma olduğudur. Bunun yanında cinsel istismar yaşayan çocuk ve ergenlerin neredeyse yarısının birden çok kez cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Araştırmacılar buna ek olarak istismarcının daha çok erkek, tanıdık ve aile içinden olduğu bilgisine ulaştı. Çalışmada istismar yaşantısında birden çok istismarcının da olduğu ve olguların yarısında cinsel istismara fiziksel istismarın da eşlik ettiği görüldü. İstismara uğrayanların büyük çoğunluğunun ise en az bir ruhsal bozukluk tanısına sahip olduğu ve birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğrayan, aileden biri tarafından istismara uğrayan, istismar sırasında penetrasyon ve fiziksel şiddet olan ve yineleyen şekilde istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde ruhsal sorun gelişme riskinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Cinsel istismarı önlemek adına bu sorunla ilişkili faktörleri belirlemek oldukça önemli. Bu araştırmanın da ortaya çıkardığı gibi sosyo-demografik etkenlerin ve cinsel istismara maruz kalmış çocukların hangi psikolojik sorunlar için risk taşıdığının bilinmesi, istismarı daha iyi anlamak adına önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Soylu, N., Pilan, B. Ş., Ayaz, M., & Sönmez, S.  (2012). Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde ruh sağlığını etkileyen etkenlerin araştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13; 292-298.

RelatedPost