Kanser, erken teşhis konulup tedavi edilmediğinde büyük oranda ölümle sonuçlanan ve dünyadaki ölümlerin yaklaşık olarak % 10’ununu oluşturan ciddi bir sağlık sorunudur. Yapılan araştırmalarda, kanserin çok sayıda ölüme neden olmasının yanı sıra, hastanın psikolojik durumunu olumsuz etkileyerek birçok psikiyatrik bozukluğun oluşum riskini artırdığı görülmektedir. Kanserle mücadelede ruhsal durumun da önemli olduğu bilinmekte, bu nedenle kanser hastalarına verilev psikolojik destek giderek önem kazanmaktadır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden bir grup araştırmacı, kanser hastalarındaki depresyon ve anksiyete düzeylerini inceledi . Mart 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında GATA Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde yatan veya ayaktan takip edilen hastalarla yürütülen bu araştırmada; kanser hastalarının, kanser hastası olmayan kişilere nazaran daha fazla anksiyete ve depresyon riski taşıdığı görüldü. Ayrıca hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri arttıkça yaşamlarını işlevselliğini yitirmiş bir tutumla sürdürdükleri ve toplum hayatından uzaklaşmaya eğilim gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Kanserle mücadele konusunda yeni tıbbi gelişmeler olsa da, hastanın psikolojik olarak zarar görmesi kaçınılmazdır. Onkolojik tedavinin yanında psikolojik tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılması hastalar için oldukça faydalı olacaktır.

 

Detaylar için kaynak

Aydoğan, Ü., Doğaner, Y. Ç., Borazan, E., Kömürcü, Ş., Koçak, N., Öztürk, B., Özet, A., & Sağlam, K. (2012). Kanser hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri ve hastalıkla başa çıkma tutumlarının ilişkisi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Dergisi, 16(2), 55-60.

 

RelatedPost