Politikacıların geniş kitlelerle iletişim kurarken neyi nasıl söyledikleri, pek çok açıdan oldukça önem taşıyor. Özellikle liderlerin kendi takipçilerine seslenirken hangi duyguları uyandırdıkları ve bunu hangi sözcükler aracılığı ile yaptıkları, grup üyelerinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyebiliyor.

Matsumoto önderliğindeki bir grup araştırmacı ise son 100 yıl içinde bazı ideolojik grup liderleri (örneğin Osama bin ladin) tarafından kendi takipçi gruplarına seslenirken kullanılan sözcük içeriklerini inceledi ve konuşmalardan sonra bu grupların şiddet eğilimi gösterip göstermediğine odaklandı.

Sonuçlar oldukça ilginç: Şiddet içeren eylemlerde bulunan grup liderlerinin son 3 ile 6 aydaki konuşmalarındaki sözcükler, şiddet eylemlerinde bulunmayan grup liderlerinin konuşmalarındakilerden oldukça farklıydı. Buna göre şiddet eylemlerinde bulunmuş olan ideolojik grupların politik liderlerinin son 3-6 ay arasındaki konuşmalarında “öfke, hor görme ve iğrenme” duygularının yoğun olarak bulunduğu; şiddet eyleminde bulunmamış olan grupların liderlerinin konuşmalarında ise bu tarz sözcüklerin bulunmadığı görüldü.

Bu araştırma sonuçlarına bakarak bir liderin konuşması ve içeriğinin, hitap ettiği grubun şiddet eylemleri sergilemesine neden olacağını söylemek  tam olarak mümkün olmasa da, aradaki bağlantı bize lider konuşmalarının içerdiği duygunun, hitap ettiği kitlede de benzer duyguları uyandırabileceğini, bu nedenle şiddet eğilimlerini tetikleyebileceğini gösteriyor. Araşştırmacılar, liderlerin konuşma içeriklerinin ve tarzlarının, olası şiddet olaylarını önleme açısından önemli bir veri sunduğunun altını çiziyor.

Detaylar için kaynak

Matsumoto, D., Hyisung C. H., Frank, M. (2012). Emotions expressed in speeches by leaders of ideologically motivated groups predict aggression.Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, DOI: 10.1080/19434472.2012.716449

 

RelatedPost