Hayatını birlikte sürdüreceği eşini seçmek, her insan için önemli bir olaydır. Bazıları için nispeten daha kolay görünen bu süreç, bazıları için üzerinde etraflıca düşünmeyi ve ciddi kararlar vermeyi gerektirebilir. Peki, kendimize uygun eşi seçmeyi düşünürken, karşı tarafın bizi seçip seçmeyeceğini tahmin edebiliyor muyuz?

Mitja D. Back ve arkadaşları, insanların kendilerini ve seçecekleri eşlerini, birbirlerine uygunluk açısından değerlendirmeleri üzerine bir araştırma yaptı. Araştırma sırasında katılımcılara, etkileşim içinde olduğu insanlardan hangilerini eş olarak seçecekleri ve kendilerini kimin seçeceklerine dair tahminler yapmaları istendi. Sonuçlar, eş seçerken değil, daha çok kendimizi değerlendirirken zorluk yaşadığımıza işaret ediyor. Bununla birlikte daha uzun dönemli ve güven ilişkisine dayalı ilişkiler tercih eden kadınların, bir başkası tarafından seçileceğini daha doğru tahmin etmeleri, kendilerini değerlendirmekte kısmen daha başarılı olduklarını gösterdi.  Daha aktif ve kısa dönemli tercihlerde bulunan erkeklerinse, eşdeğerlerini tahmin etmekte daha başarılı olduğu gözlendi.

Bu araştırma, eş seçimi sürecinde her iki cinsiyetin kendileriyle ilgili düşünce ve değerlerinin, kişiliğe bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

Detaylar için kaynak

Back, M.D., Penke, L., Schmukle, S.C., & Asendorpf, J.B. (2011)  Knowing your own mate value: Sex-specific personality effects on the accuracy of expected mate choices. Psychological Science.22 (8), 984-989.

RelatedPost