Saldırgan davranışlara, erken çocukluk döneminde sıkça rastlamak mümkündür ve önlem alınmadığında ileriki yaşlarda birtakım sıkıntılara yol açabilir. Saldırganlık düzeyi yüksek çocukların başta kendileri olmak üzere, aile bireylerine ve akranlarına zarar verme potansiyeli yüksektir. Araştırmalarda erken çocukluk dönemindeki saldırgan davranışların ergenlik ve yetişkinlikteki antisosyal davranışlarda belirleyici rol oynadığı görülüyor.

Erken çocukluk dönemindeki saldırgan davranışlarda etkili olan faktörleri incelemek amacıyla Türkiye’de yapılan bir araştırmada, okul öncesi dönemde saldırgan davranışları olan çocuklarla bu dönemi saldırganlıktan uzak geçiren bir grup çocuk karşılaştırıldı. İnceleme, saldırgan davranışlar sergileyen çocukların ebeveynlerinin eğitim düzeyinin daha düşük olduğunu ve ebeveynlerin öfkelerini kontrol edemedikleri anların sık olduğunu gösterdi. Bunun yanında annelerinin ebeveynlikle ilgili yetersizlik hislerinin bulunduğu; hamilelik sırasında ve hamilelik sonrasında depresyon ve kaygı belirtilerini sıkça yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca ebeveynler arasındaki tartışmaların agresif çocuklarda daha sık yaşandığı belirlendi.

Detaylar için kaynak

Ekinci, Ö., Topçuoğlu, V., Bez, Y., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2011). Erken çocukluk döneminde agresyon: Klinik bir örneklemde ilişkili faktörler. Marmara Medical Journal, 24, 174-180.