Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) aşırı hareketlilik, dikkatle ilgili sorunlar ve dürtüsellik içeren bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Bu bozukluğa birçok farklı duygu-durum bozukluğunun da eşlik ettiği bilinir. Bunlar arasında kaygı sorunları ve depresyon en sıklıkla görülebilen sorunlardır.

Türkiye’de de benzer bilimsel veriler ortaya çıkıyor. Örneğin Karaman ve arkadaşları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin depresyon ile anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapıyor. 7-12 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin katıldığı bu çalışmada; DEHB tanısı alan çocukların, DEHB tanısı almayan çocuklara nazaran depresyon ve anksiyete eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanıyor. Panik atak ve agorafobi, ayrılık kaygısı, sosyal fobi, yaygın kaygı ve toplam kaygı düzeylerinin DEHB grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunuyor.

Çalışmalar sonucunda DEHB yaşantısı olan çocuklarda, farklı psikolojik sorunlar da görülebileceği ve bu sorunlar açısından riskli bir grup olabilecekleri gözleniyor.

Detaylar için kaynak

Karaman, D., Türker, T., Kara, K., Durukan, İ., & Fidancı, M. K. (2013). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri. Gülhane Tıp Dergisi; 55; 36-41.

RelatedPost