Bir hastalığı nasıl algıladığımız ve onunla nasıl başa çıktığımız kültürel yapılanmamızla yakından ilişkilidir. Anadolu’da değişik uygarlık dönemlerinde benimsenen zengin inanç sistemlerinin ruhsal sorunların giderilmesinde geleneksel çare olarak algılanması ve uygulanması yaygın olarak kullanılmıştır. Ülkemizde de özellikle psikiyatrik hastalıklarda hastaların modern tıp dışında halk şifacıları veya din adamlarından yardım talebinde bulundukları görülür.

Türkiye’de Aynur Bahar öncülüğünde yapılan bir bilimsel araştırmaya göre;  ruhsal sorunu olan kişilerin yaklaşık olarak yarısının hekim dışı kişilere başvurdukları görüldü. Örneğin ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin, hoca ünvanlı resmi olmayan din görevlilerine götürüldüğü ortaya çıktı. Bunun yanında bu tarz geleneksel tedavilerin, en çok şizofreni, psikoz ve bipolar bozuklukta tercih edildiği gözlendi.

Çalışmada, tıp dışı kişiler tarafından uygulanan yöntemler incelendiğinde, en sık olarak muska, dua ve cin çıkarma yöntemlerinin kullanıldığı belirlendi. Tıp dışı tedavilere başvurma nedenlerinin ise; ilaç kullanmak istememe, tedavi ve hekim memnuniyetsizliği olduğu görüldü.

Araştırmacılar, tıp dışı uygulamalardan hastaların zarar görmemesi için, ruhsal bozuklukların nedenleri, belirtileri, tedavileri ve başa çıkma konularında toplumun, ailelerin ve hastanın bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Detaylar için Kaynak

Bahar, A. , Savaş, H. , Bahar, G.(2010). Psikiyatri hastalarında tıp dışı yardım arama davranışının değerlendirilmesi. New Symposium Journal,3(48):216-222.

RelatedPost