İş yerinde yaşadığımız strese nelerin yol açtığı konusunda pek çok fikir yürütülse de, bilim adamları konuyu derinlemesine araştırmaya devam ediyor. Örneğin çalıştığımız işin ne olduğu veya yöneticilerimizin davranışlarının, yaşadığımız iş stresinde çok büyük payı olduğu düşünülse de aslında bu, çok da gerçekçi olmayabilir.

Timothy Judge ve ekibinin yaptığı ilginç bir araştırma, iş yerinde yaşanan stresin genetik faktörlerden mi yoksa çevresel faktörlerden mi daha çok etkilendiğini inceledi. Birlikte veya ayrı yerlerde yetişen yaklaşık 600 ikizi inceleyen araştırmacılar çevrenin kişilik özelliklerine çok fazla etkisi olmadığını ortaya koyarken aynı zamanda çevresel koşulların stresi ve sağlığı genetik faktörler kadar etkilemediğini gösterdi. Sonuçlar ayrıca iş yerinde yaşanan stresin kişinin doğuştan getirdiği bazı özelliklerle, yani genetik faktörlerle oldukça yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, stres yaşantısının genetik faktörlerle düşündüğümüzden daha fazla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Araştırma sonuçları genel stres yaşantısında olduğu gibi iş yaşantısında da kişinin tüm çözümün dış koşulların değiştirilmesine bağlanmasının gerçekçi olmadığına, herkesin stresle farklı şekilde başa çıktığını ve strese farklı tepki verdiğini; bunun da genetik faktörlerle yakından ilişkili olduğunu ve bunları kabul etmenin de önemli olabileceğini gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Timothy A. Judge, Remus Ilies, Zhen Zhang. (2012). Genetic influences on core self-evaluations, job satisfaction, and work stress: A behavioral genetics mediated model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, DOI:10.1016/j.obhdp.2011.08.005.