Ders çalışmak ve istediğimiz başarıyı yakalamak bazılarımız için kolay olsa da, bazı insanlar sistematik çalışmaya, birtakım becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyar. Ders çalışma ve öğrenme yöntemlerini temel alan bu kitapta öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler aktarılıyor. Bunun yanında çeşitli çalışma stilleri, etkili çalışma yöntemleri, motivasyonun öğrenmedeki yeri ve nasıl artırılacağı, not tutma ve etkili dinleme, öğrenmede öğrencinin aktif rolü ve sınav hazırlığı gibi konularda okuyucu aydınlatılmaya çalışılıyor.

Eğitim bilimciler tarafından hazırlanan bu kitap, öğrenciler dışında eğitimciler ve aileler için de faydalı olabilir. Yalın ve sıkıcı olmayan anlatımı ile ders çalışma konusunu nispeten keyifli hale getirebilecek bir kaynak.

Yazar: Ahmet Türkoğlu, Ahmet Doğanay, Ali Yıldırım

Yayınevi: Seçkin Yayınevi