Uzun zamandır stresle ilgili yapılan araştırmalar,stres yaşayan kişilerin  “savaş ya da kaç” ilkesi ile hareket ettiğini; yani ya durumdan kaçınmayı veya saldırgan davranışlar sergilediğini gösteriyor. Bununla birlikte yakın zamandaki bazı çalışmalarda ise kadınların zaman zaman stres altında daha arkadaşça tavırlar sergileyebildiği ortaya çıkıyor. Erkeklerin ise stres altındayken agresif ve saldırgan davranışlar sergilediği sonucu en çok rastlanılar sonuçlardan biri. Ancak gerçekten durum erkekler için öyle mi?

Erkeklerin stres yaşadığında aslında agresif davranışlar sergilemeyeceği varsayımını merak eden araştırmacı Dawans ve ekibi, yakın zamanda güçlü bir araştırma yaptı. Erkeklerin stres altındaki sosyal davranışlarını deneysel bir çalışmayla inceleyen araştırmacılar, katılımcıları topluluk önünde konuşturarak strese maruz kalmalarını sağladı. Sonrasında ise sosyal etkileşim oyunları oynatarak strese maruz bırakılmış bu kişilerin hangi sosyal davranışları sergilediğine odaklandılar.

Araştırmada, stres altındaki katılımcıların, stres altında olmayanlara göre daha olumlu sosyal davranışlar (örneğin başkasına güvenme veya başkasıyla bir şey paylaşma) sergilediği görüldü. Buna karşın olumsuz sosyal davranışların stres altında olup olmamayla bir ilişkisi bulunmadı. Araştırmacılar, stresin her zaman kişide aynı tepkilere yol açmayabileceği üstünde durulmasının önemine dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

von Dawans, B., Fischbacher, U., Kirschbaum, C., Fehr, E., & Heinrichs, M.  (yayımda). The social dimension of stress reactivity: Acute stress increases prosocial behavior in humans. Psychological Science.