Anksiyete – diğer bir ismiye kaygı – canlıların dış ortama uyum çabasında koruyucu bir tepki olarak, korkunun hâkim olduğu ve  birçok psikolojik hastalıkla bağlantılı bir duygu durumudur. Kaygı, bireyin kişisel ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebiliyor.

Türkiye’de yapılan bir araştırma da kaygının olumsuz etkilerini ortaya koyuyor. Anksiyete bozukluğu tanısı alan ve herhangi bir ruhsal sorunu olmayan kişilerle yapılan bu araştırmada; anksiyete yaşayan bireylerin yaşamayanlara nazaran kişilerarası ilişkilerde daha olumsuz bir tarza sahip oldukları görülüyor. Bunun yanında yüksek kaygı yaşayanların kendilerine dair olumsuz bir algıya sahip oldukları; ayrıca ilişkilerinde daha fazla öfkeli davranışlar sergiledikleri ortaya çıkıyor. Buna ek olarak kaygı seviyesi yüksek kişilerin genel olarak yaşamdan  ve ilişkilerden daha az memnuniyet duydukları da elde edilen sonuçlar arasında.

Araştırmacılar; anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin tedavisinde sadece hastalığın belirtilerini azaltmaya yönelik değil, aynı zamanda hastaların kişilerarası ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olacak iletişim becerileri ve öfke yönetimi gibi programların da uygulanmasının faydalı olabileceğini belirtiyor.

Detaylar için kaynak

Şahin, N. H., Batıgün, A. D., & Uzun, C. (2011). Anksiyete bozukluğu: Kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfke açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 107–113.

 

RelatedPost