Sosyal yaşam bireyler arası ilişkilerde saldırgan ve olumlu sosyal davranışlar arasında bir denge kurmayı gerektirir. Bireylerin neden saldırgan davranışlar göstermeye doğru eğilim gösterdiğini anlamak için, özellikle saldırganlığın artmasına sebep olan olumsuz duygular üzerine bir çok araştırma yapılmıştır. Ancak bu noktada saldırganlığı azaltan duyguları tanımlamak daha yararlı olabilir. Örneğin; empati, cömertlik gibi olumlu duygular bireylerin daha az öfkelenmesinde ve saldırganlaşmasında rol oynayabilir. Minnet duygusunun da daha az saldırganlıkla ilişkili olduğu biliniyor.

Başkalarına duyulan minnet, bireylerin diğer bireylere karşı olan hassasiyetlerini ve ilgilerini ifade etmelerine yardımcı olur ve olumlu sosyal davranış geliştirmeyi sağlar. Saldırganlık ise bir başkasına bilerek zarar verme davranışıdır. Empati duygusunun memnuniyet ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi dengelediği söylenebilir. DeWall ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma ise, minnet duygusunun saldırganlıktan koruyabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Bu araştırmanın sonucuna göre başkalarının olumlu davranışları karşısında memnuniyet ve minnet duyan insanların daha hoşgörülü olduğu ortaya çıkıyor. Bunun yanında bu kişilerin aynı zamanda saldırgan davranışlara daha az eğilimli olduğu da görülüyor. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç da minnet duyan kişilerin daha fazla empati gösterebildiği, bunun da saldırganlığa olan eğilimi azalttığı yönünde.

Minnet duygusunu hisseden kişi, başkalarının olumlu desteklemelerinin altındaki duygulara, düşüncelere ve davranışlara karşı daha hassas olurlar. Sonuç olarak diyebiliriz ki, minnet duygusu ruhsal ve zihinsel rahatlığı artırmaya yardımcı olduğu gibi, aynı zamanda daha az saldırganlık davranışı göstermeye de yardımcıdır.

Detaylar için kaynak

DeWall, C.N. et al.(2011). A Grateful Heart is a Nonviolent Heart: Cross-Sectional, Experience Sampling, Longitudinal, and Experimental Evidence. Social Psychological and Personality Science 000(00) 1-9  DOI: 10.1177/1948550611416675