Empati bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini anlayabilmesi ve anladığını ona iletmesi sürecidir. Empati, etkili bir iletişimin olmazsa olmazıdır ve yaşamda pek çok açıdan olumlu katkılar getirir. Özellikle empatinin  kişiler arası ilişkilerimizdeki yeri oldukça önemlidir.

Bu konu üzerinde yapılan yeni bir araştırma da bize empatinin bir ilişkideki doyumu nasıle tkilediği ile ilgili bilgi veriyor. Cohen ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışma, eşler birbirlerinin duygularını anlamaya çalıştığında ilişkideki doyum artıyor. Bunun yanında erkeklerin ilişki doyumları, eşlerinin onların olumlu duygularını anlamaya yönelik çabalarıyla bağlantılı. Kadınlarda ise durum biraz daha farklı. Kadınlar, eşlerin kendilerinin olumsuz duygularını anlayabildiklerinde ilişkide daha çok doyum yaşıyor. Ayrıca partnerinin empati kurmaya yönelik çabasını gören kişi bundan hoşnut oluyor ve ilişki memnuniyetinin arttığı görülüyor.

Araştırmanın bir diğer bulgusu da çift terapilerinde empatinin etkisinin oldukça büyük olduğu. Terapi sürecinde, eşlerin birbirlerinin olumlu duygularını anlamaya yönelik çabaları terapistlere terapi sürecinde çok yardımcı oluyor. Son olarak çiftlerin empatik çabalarının iki yolu olduğu da araştırmacıların ulaştığı bir sonuç. Buna göre empatik çaba iki şekilde oluyor: çiftlerin birbirlerinin empatik çabalarını taktir etmeleri ve bireylerin daha açık bir şekilde iletişim kurmaları.

Bu araştırmada da ortaya çıktığı gibi eşlerin birbirlerini anlamaya çalışmaları, bu çabayı partnerine fark ettirmeleri ve iletişimin daha yalın olması tatmin edici ve mutlu ilişkiler için oldukça önemli olabiliyor.

Detaylar için kaynak

Cohen S. Schulz M.S. and Weiss E. (2012). Eye of the Beholder: The Individual and Dyadic Contributions of Empathic Accuracy and Perceived Empathic Effort to Relationship Satisfaction. American Psychological Association. doi: 10.1037/a0027488.

RelatedPost