Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok aile evlat edinmek için başvuruda bulunuyor. Araştırmalara göre, çocuğun psikolojik gelişimi açısından erken yaşta evlat edinilme daha olumlu bir etki yaratıyor. Bunun yanında çocuğun psiko-sosyal ve duygusal gelişiminde, evlat edinen anne-babanın tavrı, evlat edinilmeden önce yaşadığı ortam gibi pek çok faktör önemli olabiliyor.

Danimarka’da yapılan bir araştırma, evlat edinilen çocukların gelişim özellikleri üzerinde evlat edinmenin etkisini inceledi. Bunun için evlat edinilen çocukları, bakım evlerinde kalan ve evlat edinilmeyen çocukların gelişim özellikleriyle karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; evlat edinilen çocukların, bakım evlerinde kalan ve evlat edinilmeyen gruba nazaran, zeka seviyesi (IQ) puanlarının daha yüksek; zihinsel kapasite ve okul performanslarının daha fazla olduğu ve davranışsal sorunların daha nadir görüldüğü saptandı.

Araştırmacı Christoffersen’a göre; evlat edinilen çocuğun daha az davranış problemi ve ruhsal bozukluk yaşamasında yeni geldiği ortam  büyük rol oynuyor. Araştırmacı, sağlıksız bir ortama evlat edinilen çocuğun gelişiminin olumsuz etkileneceğini savunuyor.

Detaylar için kaynak

Christoffersen, M. N. (2012). A study of adopted children, their environment, and development: A systematic review. Adoption Quarterly, 15:3, 220-237.

RelatedPost