Toplumsal bazı değişiklikler ve yaşam koşullarındaki farklılaşmalar gibi pek çok endene bağlı olarak evlilik kavramı, cinsiyet rolleri ve eşlerin evlilikteki rolü değişiyor. Bu değişimden etkilenen bir konu da ev işlerinin eşler arasında dağılımı. Günümüzde, geleneksel bakış açısı olan kadınlar ev işi yapar, çocuk bakar; erkekler ise evi geçindirir anlayışından daha eşitlikçi bir anlayışa doğru yönelim gerçekleşiyor ve  erkekler ev işlerine gittikçe daha çok katılım sağlıyor. Bazı araştırmalar, eşler arasındaki iş bölümünün, evlilik içi çatışmaları çözmek amacıyla kullanıldığı yönünde. Örneğinin, erkeklerin ev işlerine daha fazla yardımcı olması, evlilik tatmini ve dolayısıyla cinsel hayatı artıran bir faktör olup olmadığı bile merak ediliyor.

Kornrich ve arkadaşlarının yaptığı ve benzer sorulara yanıt arayan araştırma, erkeklerin ev işlerine bulundukları katkıyı ve o evlilikte cinselliğin ne kadar sık yaşandığını inceliyor. Araştırmacıların buldukları sonuçlara göre kadınlar için erkeklerin ev işlerine yardımcı olmaları önem taşıyor ve evlilik tatminlerini artırıyor. Ancak erkeğin yardım ettiği ev işi kategorisinin de önemli olduğu görülüyor. Katılımcılardan alınan bilgilere göre, tamir, bahçe işi gibi işlere yardımcı olan erkeklerin evliliklerinde, çamaşır, temizlik, yemek gibi ev işlerine yardımcı olan erkeklerin evliliklerine göre cinsel hayat daha aktif olarak yaşanıyor. Yani her ne kadar kadınlar eşlerinin ev işlerine yardımcı olmasını istese de, bu konuda cinsiyet rollerinin öneminin büyük olduğu ve erkeksi ve kadınsı davranışların eşler tarafından dikkate alındığı görülüyor. Belli ki kadınlar erkeklerin daha maskülen olarak nitelendirilen ev işlerine yardımcı olmalarını bekliyor ve erkeklerin bu tarz görevleri yerine getirdiği evliliklerde cinsellik daha fazla yaşanıyor.

Detaylar için kaynak:

Kornrich, S., Brines, J., & Leupp, K. (2013). Egalitarianism, housework, and sexual frequency in marriage. American Sociological Review 78 : 26. DOI: 10.1177/0003122412472340.

RelatedPost