Evlilik, hiç kuşkusuz, yaşam içinde verilen en önemli kararlardan biri. Çiftlerin yaşadıkları sorunlar ise zamanla evliliğe olan bağlılıklarını ve evlilik doyumlarını olumsuz etkileyebiliyor. İlişkilerinde yaşadıkları sorunlara yönelik olarak çıkmaz yaşayan ve ilişkiyi devam ettirip ettirmeme konusunda karar aşamasındaki çiftlerin umut kaynağı olarak başvurduğu evlilik terapisinin faydaları aslında bilimsel açıdan bilinse de, bireyler arasında hala tartışmalı bir konu.

Türkiye’de evlilik terapisi hizmeti almak için başvuran çiftlerin evlilik doyumları ve terapi ile ilgili beklenti ve görüşlerinin incelendiği bir araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Çiftlerin terapinin başarı şansına olan inançlarının %66, terapide gösterilebilecek çabanın ise %81 olduğu sonucuna ulaşıldı. Evlilik terapisinin başarısına olan inanç, yüksek evlilik doyumuna sahip erkeklerde, evlilik doyumu daha düşük erkeklere oranla daha fazla. İlişkide mevcut bir şiddet yaşantısının ise hem erkeğin hem kadının evlilik doyumunu azalttığı görüldü. Bunun yanında kadınlarda korku duygusu, erkeklerde ise eşinin kendisine olumsuz davranması, evlilik doyumunu sarsan faktörler arasında. Ayrıca, erkekler için çocuk sahibi olmak, kadınlar için ise geç evlenmek evlilik doyumunu artırıyor. Eşiyle iletişimde korku duyan kadınlar ise evlilikten daha az doyum alıyor.

Araştırmacı Eskin, şiddet yaşantısı, iletişim tarzı, evlenme yaşı, çocuk sahibi olma, evlilik içi sorunlarda eşe yapılan atıflar ve evlilik doyumu gibi etmenler kişilerin terapideki çabalarını ve terapinin başarı şansına olan inançlarını etkilediğini savunarak evlilik terapisine başvuranlarda bu etmenlerin göz ardı edilmeyerek  uygun değerlendirme yapılmasının önemini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Eskin, M. (2012). Evlilik terapisi için başvuran çiftlerin evlilik doyumu ve evlilik terapisi hakkındaki görüşleriyle ilişkili etmenler. Klinik Psikiyatri, 15, 226–237.

 

RelatedPost