Çevre ile kurulan iletişim, sosyal bir varlık olan insanın yaşam tarzının doğal bir sonucu.  Çevremizle sağlıklı bir şekilde kurduğumuz iletişim, kendimizi en iyi şekilde gerçekleştirmemize yardımcı oluyor; bu sayede toplumsal ilişkilerdeki davranışlarımızın özelliğiklerini ve ilişki kurarken başvurduğumuz yolları da belirliyor. Kimimiz ilişkilerde daha çekingen bir yaklaşıma sahip olurken, kimimiz daha atılgan olabiliyor. Atılganlık, duygu ve düşüncelerimizi rahatça ve güvenle dile getirebilme, ancak aynı zamanda başkalarına da saygı duyarak bunu yapmayı gerektiren bir iletişim biçimidir.

Türkiye’de yapılan bir araştırmada, lise öğrenimi gören ergenlerin atılganlık düzeylerinin ve aynı zamanda stresle nasıl başa çıktıklarının ne gibi faktörlerden etkilendiği incelendi. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; ergenlerin ilişkilerdeki atılgan ve çekingen davranışlarında babanın eğitim düzeyinin etkili olduğu; buna göre yüksek öğrenim görmüş babaya sahip ergenlerin atılgan olmaya daha eğilimli olduğu gözleniyor. Stresle başa çıkma stratejisi olarak ise, atılgan ergenlerin çekingen ergenlere oranla daha fazla rasyonel (akılcı) adımlar attığı ve aktif bir planlama yaptıkları; çekingen ergenlerin ise atılgan ergenlere nazaran daha fazla dine sığındıkları ve stres yaratan durumla karşılaşınca pasif bir şekilden o durumdan kendilerini soyutladıkları sonucuna ulaşılıyor. Kızların erkeklere göre stresle başa çıkmak için dışardan daha fazla yardım aradığı; erkeklerin ise stresle başa çıkarken daha fazla sigara, ilaç ve uyuşturucu gibi maddeler kullandıkları görülüyor.

Araştırmacılar; ergenlikteki gençlerin ebeveynleri tarafından içinde bulunduğu yaş döneminin ihtiyaçlarına uygun olarak duygusal, psikolojik, fizyolojik ve gelişimsel özellikleri hakkında bilgi verilmesinin ve sağlıklı iletişim kurulmasının, ergenin davranış biçimlerinin şekillenmesine ve yaşanacak çatışmaların ergenin çatışmaya sebep olan kaynakla baş etme yolları geliştirmesine yardımcı olacağını savunuyor.

Detaylar için kaynak

Tan, S. & Aldemir, S. (2012). Ergenlerde stresle başa çıkma tarzlarının atılganlık düzeyleri ve sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi. New Symposium Journal, 50, 23-30.

RelatedPost