Özellikle çalışan kesim için Internet üzerinden alışveriş çok fazla  tercih edilir bir hale geldi. Sitelerde ürünler ve mağazalar hakkında yapılan yorumlar da tüketiciler arasında iletişimi ve bilgilendirmeyi sağlıyor. Peki acaba kişilik özelliklerimiz alışveriş sitelerindeki davranışlarımızı ne derece etkiliyor?

Chen Hui’nin yaptığı araştırmaya göre sitelerde tüketiciler arasındaki etkileşime bakıldığında, dışa dönük kişilik özelliği taşıyan tüketicilerin kendilerini sergileme şekilleri açısından daha az endişeli oldukları gözlendi. İçe dönük tüketiciler satıcı veya diğer tüketicilerle etkileşim içinde olmamayı tercih edip çok dikkat çekmemeye çalışırken, dışadönük kişilerin diğer kişilerle daha sık iletişime geçtikleri görüldü. Satış sonrası servis açısından da içe dönük kişilerin daha dikkatli ve risksiz davranmayı tercih ettiği gözlendi.

Web-sitelerinde yapılan yorumlar her iki kişilik tipindeki tüketiciler için de aynı derecede önem taşıyor ancak kimin nasıl etkilendiği değişiyor. Dışa dönük kişiler için yorumlar sitenin güvenilirliğine işaret ediyor. Alışveriş sırasında da başkalarıyla iletişim halinde olan dışa dönükler için başkalarının düşünceleri oldukça önem taşıyor. İçe dönük kişiler ise satış sırasında diğer kişilerle etkileşim içinde olmayı tercih etmediği gibi site hakkındaki yargıları da dış etkenlerden fazla etkilenmiyor ve bu kişiler daha çok ürünün kalite ve kullanılabilirliğine odaklanıyor.

Kişilik tipleri açısından genel bir farklılığa bakıldığında ise, dışa dönük kişiler genelde macera ve değişikliği seven bireyler olarak yeni şeyleri daha kolay kabul ediyor. İçe dönük kişiler ise alışveriş yaparken daha risksiz davranmaya çalışıyor ve durumu derinlemesine değerlendiriyor.

Detaylar için kaynak:

Hui, C., (2011). Personality’s influence on the relationship between online word-of-mouth and consumers’  trust in shopping website. Journal of Software,6, (2)

RelatedPost