Depresyon, kişisel, toplumsal, mesleki, ekonomik kayıplara ve ciddi fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilen önemli bir psikolojik sorun. Depresyon tüm dünyada hastalık yükü nedeni ile dördüncü sırada yer alır. Bu derece ciddi bir hastalığın nedenleri de bilimsel araştırma konularında sıkça yer buluyor. Araştırmacılar depresyona yol açabilen ve risk faktörü olarak görünen çeşitli etkenleri belirlemeye çalışıyor. Bunlardan birisi de “benlik saygısı”.

Benlik saygısı, bireyin kendini kabul etmesi, kendine saygı duyması, güvenmesi ve inanması biçiminde ifade edilir ve genellikle kendimizle ilgili olumlu duygulara sahip olmak olarak tanımlanır.  Benlik saygısı düşük olan kişilerin çeşitli psikolojik sıkıntılar yaşayabildiği, bunlar arasında da depresyona geldiği biliniyor.

Yakın zamanda bu konuyla ilgili Sowislo ve Orth’un yaptığı bir çalışmada da benlik saygısı ile depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğu bulundu. Çok farklı araştırmaları inceleyen ve derleyen araştırmacıların vardığı sonuca göre, düşük benlik saygısı olan kişilerin depresyon yaşama risklerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar bu çalışmada ayrıca benlik saygısı düşük olan kişilerin kaygı düzeylerini de incelediler. Sonuçlar, düşük benlik saygısının, kişinin olaylar ve durumlar karşısında daha çok kaygı yaşamalarına neden olduğu görüldü.

Depresyonun ortaya çıkmasında  elbette tek bir faktör değil, genetik yapı, çevreyle olumsuz etkileşim, kişilik özellikleri gibi pek çok etkenin rolü olduğu biliniyor. Ancak bu araştırmada da ortaya çıktığı gibi düşük benlik saygısının önemi de yadsınmamalı. Bu sonuçlara dayanarak benlik saygısının artırılmasına yönelik pogramların gelişirilmesi ve uygulanmasının gereği de öne çıkıyor.

Detaylar için kaynak

Sowislo J.F. & Orth U. (2012). Does Low Self-Esteem Predict Depression and Anxiety? A Meta-Analysis of Longitudinal Studies. Psychological Bulletin. Advance online publication. doi: 10.1037/a0028931

RelatedPost