Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar (CYBİ’ler), tedavi edilmediğinde oldukça fazla risk oluşturan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle gençlerin cinselliğe eğilimleri nedeniyle riskli grupta olmaları, ilk cinsel deneyimlerinin CYBİ ve gebelik riskinden henüz kendilerini koruyacak bilgi ve deneyimleri oluşmadan önce başlaması nedeniyle bu gruba özel önem verilmesi gerekir. Dolayısıyla gençlerin özellikle bu infeksiyonlardan korunmada yeterli bilgi düzeyine sahip olması ve doğru yaklaşımı edinmesi, riskli cinsel davranışlardan ve istenmeyen gebeliklerden kaçınması açısından önemlidir. Peki, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin HIV ve CYBİ hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları ne düzeyde?

Yazganoğlu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar hakkında bilgi, tutum ve davranışları ele alınıp incelendi. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; CYBİ ile ilgili bilgi kaynağı olarak en sık olarak Internetin kullanıldığı belirlendi. Öğrencilerin ikinci bilgi kaynağı olarak ise arkadaşlarını gösterdikleri gözlendi. Bunun yanında araştırmaya katılanların çoğunun HIV dışında diğer infeksiyonların varlığından habersiz oldukları saptandı. Yine çoğunun CYBİ’lerin bulaşma yolları, belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlendi.

Ayrıca araştırmada erkeklerin cinsel ilişki deneyimlerinin daha sık olduğu ve cinselliğe daha erken yaşta başladıkları; araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının ise HIV virüsü taşıyan veya AIDS’li bir kişiyle aynı evi paylaşmak istemediği de elde edilen sonuçlar arasında.

Araştırmacılar CYBİ’ler ile ilgili genel bilgi ve bu konu ile ilgili riskli davranışlar ve sonuçları konusunda bilginin arttırılmasını ve mümkünse öğrencilerin kolay ulaşabileceği broşür veya afişlerin hazırlanmasını öneriyor.

Detaylar için kaynak

Yazganoğlu,K., Özarmağan,G., Tozeren, A., Özgülnar,N.(2012). Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar hakkında bilgi, tutum ve davranışları. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi,46:20-25.

RelatedPost