Heteroseksüel kişilerin homoseksüelliğe (eşcinselliğe) karşı duyduğu mantık dışı korku, nefret veya ayrımcılık şeklinde tanımlanan homofobinin neden ve nasıl geliştiğine dair pek çok yorum yapılabilir. Bilim adamları, kişinin ebeveyni tarafından yetiştirilme tarzının, kişilik özelliklerinin ve içinde yaşanılan kültürün bunda etkili olabileceğini tartışıyor. Yeni bir araştırma ise hangi faktörlerin homofobide etkili olduğunu açıklamaya çalışıyor.

Araştırmacılar, üniversite öğrencilerinin cinsel tercih ve yönelimlerini hem kendi ifadeleri ile öğrendi hem de dışarıya göstermedikleri “örtük/gizli” yönelimlerini bir test sayesinde belirledi. Bu sayede kendini heteroseksüel olarak ifade eden kişilerin dışarıya yansıtmadıkları homoseksüel bir eğilimleri olup olmadığını inceledi.

Sonuçlar ilgi çekici. Destekleyici ve kabul edici ebeveynler tarafından yetiştirilen katılımcıların kendi cinsel tercihlerine dair daha rahat oldukları ve içlerinde yaşadıkları ile dışarıya yansıttıkları arasında bir fark olmadığı gözlendi. Buna karşın, otoriter ebeveynler tarafından yetiştirilen katılımcıların ise cinsel tercihleri ile dışarıya gösterdikleri yönelim arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı. Sonuçlara göre özellikle kontrol edici ebeveynlerin olduğu ve homoseksüellere karşı önyargılı bir ebeveynin bulunduğu ortamlarda yetişen kişilerin ileride homofobi geliştirme riski daha yüksek.  Ayrıca gerçek cinsel yönelimi ile kıyaslandığında kendini daha heteroseksüel olarak nitelendiren kişilerin ise homoseksüel kişilere karşı daha fazla düşmanlıkla tepki verdiği görüldü. Cinsel yönelime dair katılımcıların gizli ve belirgin tutumları arasındaki örtüşmezliğin homoseksüel karşıtı tutumlara, dışlama ve ayrımcılık gibi davranışlara neden olduğu da ortaya çıkan bir diğer sonuç.

Kısaca kişi eğer hemcinslerine karşı ilgi duyuyor, ancak bunu göstermeye çekiniyor ve heteroseksüel yönelimini ifade ediyorsa, bu uyuşmazlık nedeniyle homofobi geliştirebiliyor ve homoseksüellere olumsuz davranışlar sergileyebiliyor. Ayrıca araştırma, homofobi gelişiminde ebeveynlerin tutumunun da oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Weinstein, Netta; Ryan, William S.; DeHaan, Cody R.; Przybylski, Andrew K.; Legate, Nicole; Ryan, Richard M. Parental autonomy support and discrepancies between implicit and explicit sexual identities: Dynamics of self-acceptance and defense. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 102(4), Apr 2012, 815-832.

RelatedPost