Otizmde risk faktörleri ve otizme neden olan etkenler konusunda araştırmalar sonucu gün geçtikçe yeni ve çarpıcı veriler elde ediliyor. Bilim adamları genetik faktörler yanında dış koşulların etkisine de kafa yoruyor. Örneğin, hangi ebeveynlerde otizmli çocuk sahibi olma riskinin daha fazla olabileceği ilgi çeken bir konu. Bu bağlamda merak edilen bir nokta da anne ve babanın yaşı. Acaba geç anne olanlarda otizmli çocuk riski artıyor mu?

Bu soruya yanıt bulmaya çalışan araştırmacılar farklı yaş gruplarından annelerin çocuklarındaki otizm riskini, bu alanda yapılmış çok sayıda araştırmayı gözden geçirerek  inceledi. Buna göre 35 yaşından büyük yaşta anne olanların çocukları, 25-30 yaş arasında anne olanların çocuklarıyla karşılaştırıldığında, 35 yaş üstü annelerde otizmli çocuk riski %30 düzeyinde daha fazlaydı. Buna karşın 20 yaşın altındaki annelerde ise bu oran en düşük seviyedeydi. Bu sonuçlar ise babanın yaşından bağımsızdı. Araştırmacılara göre bu durumun nedenleri arasında yaşlanmayla birlikte görülen gen değişikliği ve zaman içinde çevresel toksinlere daha çok maruz kalma gibi nedenler bulunuyor.

Otizmin nedenlerine dair genetik bulguları ortaya çıkaran daha önceki araştırmalara ek olarak bu araştırma, otizmde çevresel faktörlerin de önemli olduğunun altını çiziyor.

Detaylar için kaynak

Sandin, S. et al. (2012). Advancing Maternal Age Is Associated With Increasing Risk for Autism: A Review and Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, DOI: 10.1016/j.jaac.2012.02.018

 

RelatedPost