Kaygı, günümüzde oldukça yaygın bir sorun. Çok farklı çeşitleri olabilen kaygı, kendini akademik dünyada da gösterebiliyor. Matematik kaygısı da bunlardan birisi. Matematik kagısı olan kişiler matematik bilgi ve becerisi gerektiren işlerde performanslarıyla ilgili rahatsızlık duyarlar ve bu nedenle kaygıya bağlı olarak performansları genellikle olumsuz etkilenir. Öğrenciler arasında sıklıkla görülebilen matematik kaygısı, akademik başarıyı da olumsuz etkileyebilir. Yeni bir bilimsel araştırma ise, matematik kaygısının kızlarda daha yaygın olabileceği görüşünü araştırdı.

İngiltere’de yapılan araştırmada kızlar ve erkekleri yaşadıkları matematik kaygısı açısından karşılaştıran araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre, matematik kaygısı yüksek olan öğrencilerin matematik dersindeki başarıları, kaygı yaşamayanlara göre daha düşüktü. Kızların ise erkeklere oranla daha fazla matematik kaygısı yaşadıkları ortaya çıktı. Ancak kızların kaygısı daha yüksek olmasına rağmen, matematik dersindeki performansları erkeklerden daha düşük değildi. Yani, kızların fazla kaygısı, onları başarı anlamında erkeklerden daha düşük seviyeye geriletmedi.

Araştırmacılar, matematik kaygısının ilkokulda gelişmeye başladığını, bu nedenle öğrencilerin bu tarz bir sıkıntı yaşayabileceklerinin hem aile hem öğretmenler tarafından farkında olunmasının ve erken yaşta destek sağlanmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca araştırmacılar ileriki yaşlarda ortaya çıkan matematik performansı düşüklüğünün bu kaygıyla bağlantılı olabileceğini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Devine A., Fawcett, K., Szucs, D. Dowker, A. (2012).Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics performance while controlling for test anxiety. Behavioral and Brain Functions, 2012; 8 (1): 33 DOI: 10.1186/1744-9081-8-33

 

RelatedPost