Geçmişte ülkemizde tabu olarak kabul edilip konuşulmayan evlilik içi sorun ve çatışmalar, son yıllarda daha rahat anlatılıyor ve ruh sağlığı uzmanlarıyla paylaşılıyor. Artan boşanma oranları ve ruh sağlığı uzmanlarına başvuru sayısı arttıkça, bu alandaki profesyoneller evlilik ve aile dinamiğini daha iyi anlama ihtiyacını duyuyor.

Beştepe ve arkadaşları, Türkiye’de bu dinamikleri incelemek ve evlilik sorunlarının farklı gruplarda nasıl yaşandığını incelemek amacıyla yaptıkları araştırmada evlilik içi yaşanan çatışma ve sorunlar yüzünden psikolojik yardım talebi olan, herhangi bir psikolojik yardım talebi olmayıp evlilik sorunu için başvurusu olmayan ve aile mahkemesi tarafından psikolojik yardıma ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi için yönlendirilen 3 farklı grubu inceledi.

Araştırmacılar, evlilik sorunları için psikolojik yardım almak için merkeze başvuran çiftler arasında kadınların erkeklere göre daha boyun eğici davranışlar sergilediğini ortaya çıkardı. Tüm gruplardaki erkekler birbiriyle kıyaslandığında ise psikolojik yardım alma talebi olan erkeklerin daha boyun eğici oldukları görüldü. Yani bu sonuçlara göre kadınlar erkeklerden daha boyun eğici iken, erkekler arasında da psikolojik yardım almaya eğilimli kişiler diğerlerinden daha fazla boyun eğici özelliğe sahip. Araştırmacıların bulduğu bir diğer sonuç ise tüm gruplardaki kadınlar arasında, psikolojik yardım talebi olanların problem çözmeye daha istekli olmaları. Yani evlilikte sorun yaşayan kadınlar arasında bu sorunları çözmek için yardım almaya başvurmuş kadınlar, böyle bir yardım isteğinde olmayan veya boşanma aşamasındaki kadınlara göre problem çözmeye daha eğilimli. Son olarak boşanma aşamasında (mahkeme aşaması) olan erkeklerin uyum düzeylerinin en düşük seviyede olduğu, bu aşamadaki kadınların öfke düzeylerininse en yüksek seviyede olduğu saptandı.

Detaylar için kaynak

Beştepe, E., Erbek, E., Saatçioğlu, Ö., Özmen, H. A., & Eradamlar N. (2010). Psikiyatrik yardım talebi olan, olmayan ve boşanma aşamasındaki çiftler arasında cinsiyet yönünden uyum, problem çözme becerisi, boyun eğici davranış ve öfke tutumunun karşılaştırılması. Nöropsikiyatri Arşivi, 47, 15–22.

RelatedPost