Risk alma davranışı sergileyen kişilerin neden bu eğilimde oldukları, yıllardır araştırma konusu olarak uzmanların dikkatini çekiyor. Ayrıca bu kişilerin risk alma davranışı içinde olmalarının yaşamlarının diğer yönlerini nasıl etkilediği ile erkek ve kadın arasındaki farklılıklar da merak konusu. Yeni bir araştırma ise risk almayı seven kişilerin karşı cinsi nasıl etkilediğini inceledi ve ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Sylwester ve Pawlowski, risk alma davranışının kısa ve uzun süreli ilişkilerde partner seçimini nasıl etkilediğini araştırmak için 352 katılımcıyla bir çalışma yaptı. Katılımcılara üçü risk almayan; diğer üçü de sosyal, finansal ve fiziksel olarak ayrı ayrı risk alan profilin olduğu toplam 6 adet kısa hikâye sunulduu. Bu hikâyelerdeki profillerin çekicilik düzeylerini değerlendirmeleri istendi. Uzun süreli ilişki isteyen kişiler, bir aile hayatı oluşturma niyeti olan kişi olarak tanımlanırken; kısa süreli ilişki isteyenler ise, gündelik ilişkiler yaşamayı tercih eden bireyler olarak tanımlandı. Ayrıca katılımcılara sunulan bu 6 profilden en çekici olanını söylemeleri de istendi.

Sonuçlar incelendiğinde, hem kadın hem erkeğin, bir uzun süreli ilişki için “riskten kaçınan” kişileri tercih ettikleri görüldü. Ancak kısa süreli ilişki için ise, her iki grubun da “risk almayı seven” kişileri tercih ettikleri ortaya çıktı. Yani risk almayı sevenlerin, daha çok kısa süreli ilişkiler için tercih edildiği gözlenmiş oldu. Ayrıca kadınlar maddi açıdan ve sosyal statü bakımından riske girmekten kaçınan erkekleri daha çok tercih ettiğini belirtti.

Bu araştırma, kişilerin ilişkiye yatırımları fazla olunca partnerlerini seçerken daha seçici davrandıklarını göstermesi açısından önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Sylwester, K. & Pawlowski, B. (2011). Daring to be darling: Attractiveness of risk takers as partners in long- and short-term sexual relationships. Springer Science and Business Media, 64, 695-706.

RelatedPost