Psikolog Robert Sternberg, düşünme stilleriyle ilgili bir kuram ortaya atıyor ve yetenek testlerinin, okulda alınan notların veya okul performansının kişinin gerçek beceri ve bilgisini neden yansıtmadığını tartışıyor bu kitabında. Yazar, insanların öğrenme davranışından çok başkalarına uyma, beklentileri karşılama gibi davranışlar gösterdiğini, dolayısıyla zekanın da doğru şekilde tespit edilemediğini vurguluyor. Farklı düşünme stillerinin öğrenmeyi ve performansı nasıl etkilediği, düşünme ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiği ve kişinin kendine uygun stili kullanmasının önemi kitapta yer alan temel noktalar arasında.

Kitap bilimsel verileri günlük yaşamdan örneklerle birleştiriyor ve kolay anlaşılmasını sağlıyor. Kitabın hem öğrenme ve düşünme konusunda kendini geliştirmek isteyen bireyler, hem psikoloji ve eğitim alanlarında okuyan öğrenciler için oldukça faydalı ve ilgi çekici olacağı söyenebilir. Ayrıca bu kitap öğretmenlerin de kendi öğretim tekniklerini geliştirmek ve öğrencilerinin performanslarını artırmalarına yardımcı olmak için iyi bir kaynak niteliğinde.

 

Yazar: Robert J. Sternberg

Çeviren: Esin Güngör

Yayınevi: Redhouse

 

RelatedPost