Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), son yıllarda ruh sağlığı alanında olduça sıklıkla ve başarıyla kullanılan bir yöntem. EMDR, temel anlamda göz hareketleri kullanarak beynin her iki yarım küresinin konuşması sağlanabilen ve bir anının diğer normal yaşantılar gibi değerlendirilebilmesine yardımcı olan bir yöntem. Özellikle travmatik yaşantıları olan bireylerin tedavisinde, çeşitli korku ve kaygıların anlaşılması ve bunlarla baş edilmesinde etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan bu yöntemi, alanında uzman Dr. Önder Kavakçı bu kitapta tanıtıyor.

Konuyla ilgili gerekli eğitimleri almış, yetkin uzmanlar tarafından uygulanması önerilen EMDR’la ilgili temel bilgilerin anlatıldığı kitap, konuya ilgi duyan tüm uzmanlar için bir giriş ve temel olma niteliğinde.

Yazar: Önder Kavakçı

Yayınevi: Hyb Yayıncılık

RelatedPost