Anne ve baba, her çocuğun hayatındaki en temel rol model olma özelliğine sahiptir. Anne babanın boşanmasının hem çocuk hem de ebeveynler üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkisi bulunuyor. Son yıllarda giderek artan boşanma oranlarının aile dinamiği ve bireylerin yaşamında yarattığı değişimler, bilim insanlarının da oldukça dikkatini çekiyor. Boşanmanın çocuğu ve eşleri nasıl etkilediği en çok merak edilen konular arasında.

Türkiye’de yapılan bir araştırmada ise Öngider, boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla boşanmış ve evli ailelerdeki anne ve çocuklarını karşılaştırdı. Araştırmacı özellikle kaygı sorunu üstünde durdu.

Araştırma sonucunda, ebeveynleri boşanmış çocukların kaygı düzeylerinin ebeveynleri evli olan çocuklara göre daha yüksek olduğu ve benzer şekilde boşanmış annelerin de evli annelere göre daha yüksek kaygı düzeyleri olduğu saptandı.

Öngider, boşanmanın ebeveynler üstündeki olumsuz etkilerinin çocuğu da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Öngider, N. (2011). Anksiyete düzeyleri açısından boşanmış ve evli anneler ile çocuklarının incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 66-70.

 

RelatedPost