İnfertilite, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın düzenli cinsel ilişkiye rağmen en az bir yıllık süre sonunda gebe kalınamaması olarak tanımlanır. İstendiği halde gebelik gerçekleşmediğinde çiftler kriz yaşayabilir, böyle bir sorun yaşadıkları için öfke duyabilirler. Kişi, partnerinin anne/baba rolünü yerine getirmesine engel olmanın ve ait oldukları kültürün gereği olarak önemli bir toplumsal rolü gerçekleştirememenin suçluluğunu yaşayabilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda kadınların erkeklere oranla infertiliteden daha çok etkilendiğini vurguluyor. Peki,  birey için psikolojik ve sosyal sorunlar yaratan infertiliteden kadınlar tam olarak nasıl etkileniyor?

Ünal ve arkadaşlarının Türkiye’de bu soruları ele aldıkları çalışmalarına, infertilite tedavisi amacıyla IVF Merkezi’ne başvuran 344 gönüllü kadın katıldı. Yapılan çalışmada kadınların infertiliteden etkilenme düzeyleri ve psikolojik olarak etkileyen faktörlerin neler olduğu araştırıldı.

Yapılan araştırma sonucunda yaşı daha fazla olan kadınlar, daha uzun zamandır evli olanlar ve çocuk sahibi olmayı daha uzun zamandır isteyen kadınların infertiliteden daha fazla etkilendiği görüldü.  Çocuk sahi olmayı 3-4 yıldır isteyen kadınların, 1-2 yıldır çocuk isteyen kadınlaran daha fazla yalnızlık yaşadığı saptandı. Bunun yanında ilkokul mezunu olan kadınların infertiliteden, lise ve üniversite mezunu olan kadınlara göre daha fazla etkilendiği belirlendi. Çalışmayan kadınların ise infertiliteden daha çok etkilendiği görüldü. Ayrıca, sosyal güvencesi olmayan kadınların, sosyal güvencesi olan kadınlara oranla; gelir durumu “kötü” olarak nitelendiren kadınların, gelir durumunu “orta” ya da “iyi” olarak belirten kadınlara oranla infertiliteden daha fazla etkilendiği saptandı.

Araştırmacılar,  kadınlara destekleyici yaklaşımların planlanmasında, infertiliteden psikolojik olarak etkilenmede belirleyici olan bu özelliklerin dikkate alınmasının tedavi başarısını arttırabileceğini vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak:

Ünal, S., Kargın, M., Akyüz, A.(2010). İnfertil Kadınları Psikolojik Olarak Etkileyen Faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin,9(5):481-486.

RelatedPost