Korkular, çocukluk çağında yaygın olarak rastladığımız sorunların başında geliyor. Özellikle tehlikeli ve fiziksel olarak zarar görülebilecek durumlarda duyulan korkular oldukça yaygın. Yapılan çalışmalarda bu korkuların, ebeveynlerin çocuğa olan tutum ve davranışlarından etkilenendiği gibi, cinsiyetin de korkularda rolü olduğu görülüyor. Kızların erkeklerden daha fazla korku yaşadığı pek çok araştırmada ortaya çıkan bir sonuç. Peki korkularda akranların etkisi nedir?

Bir araştırmada Muris ve Rijkee, korkular üzerindeki akran etksini araştırmak için 9–12 yaş aralığındaki çocuklarla iki deney gerçekleştiriyor. İlk aşamada, çocuklar bireysel olarak alınıyor ve Avustralya kökenli olan iki farklı tür keseli hayvan hakkında ayrı ayrı hem olumlu bilgiler hem belirsizlik içeren bilgiler veriliyor. İkinci aşamada ise, çocuklar yakın arkadaş olmayan hemcins akranları ile birlikte alınıyor ve hayvanlarla ilgili verilen bilgileri akranlarıyla 5 dakika konuşmaları söyleniyor.

Sonuçlara bakıldığında, verilen belirsiz bilginin, çocukların önceden tanımadıkları bir hayvana ilişkin korkuları artırdığı, olumlu bilgiyle kıyaslandığında belirsiz bilginin daha korkutucu olarak algılandığı görülüyor. Ayrıca kızların, verilen bilgiler ışığında hayvandan erkeklere oranla daha çok korktuğu görülüyor. Asıl ilginci, çocukların hemcinsleriyle hayvana ilişkin bilgileri tartıştıktan sonra, tartışmayanlara oranla daha az korktuğu ortaya çıkıyor. Bu sonuç özellikle olumlu bilgi için geçerli oluyor. Yani, hayvan hakkında olumlu bilgi verildiğinde ve çocuklar bunu hemcins akranlarıyla konuştuğunda korkuları azalıyor. Ancak belirsizlik içeren bilgi verildiğinde ve çocuklar bunu hemcinsleriyle tartıştığında, sadece erkeklerin korkuları azalma eğilimi gösteriyor.

Araştırma, erkek çocukların, tehlike içeren bir durumla karşılaştığında bunu kendi aralarında tartışarak olası korkuları azaltabildiğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Muris, P. & Rijkee, S. (2011). Facing the beast apart together: Fear in boys and girls after processing information about novel animals individually or in a duo. Journal of Child and Family Study, 20, 554-559.

RelatedPost