Temelleri 1960’lı yıllarda Amerika’da atılan Internet, aradan geçen bunca yıl içerisinde tüm dünyaya hızla yayıldı ve yayılmaya devam ediyor. İnternet kullanımında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir artış söz konusu. İnternet kullanımı, insanların pek çok akademik, kişisel, sosyal ihtiyacını karşılayan oldukça etkili bir araç. Ancak bununla birlikte Internet bağımlılığı da son yıllarda tartışma ve araştırma konusu.  Konuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi ” İnternet bağımlılığına yol açan şeyler neler?”.

Türkiye’de yapılan bir araştırmada Dural ve arkadaşları bu konuya açıklık getirmek amacıyla üniversite öğrrencilerini inceledi. Araştırmacılar, Internet bağımlılığı oranının %20’lerde olduğunu ve bu kişilerin Interneti daha çok iletişim, eğlence ve hoşa giden duyguları yaşamak için kullandığını ortaya koydu. Internet bağımlılığının erkeklerde daha fazla olduğu tespit edildi. İnternet bağımlılığında önemli bir etkenin anne eğitim düzeyi olduğu, buna göre annesinin eğitim seviyesi arttırkça Internet bağımlısı olma eğiliminin arttığı görüldü.

Bunlara ek olarak şaşırtan bulgulardan biri de kişiliğin Internet kullanımı üzerinde etkili olduğudur. Peki hangi kişilik özelliğine sahip insanlar internet bağımlısı? Araştırmaya göre Internet bağımlısı üniversite öğrencilerinin daha yumuşak başlı, kendilerini kontrol etme özellikleri düşük ve duygusal açıdan dengesizlik yaşayan kişiler olduğu gözlendi. Ayrıca bu kişilerin gelecek beklentisi ve yaşamdan aldıkları doyumun daha düşük olduğu, çevreden daha az sosyal destek algıladıkları ortaya çıktı.

Internet  kullanımı konusu çok tartışmalı bir konu olsa da, kişiyi olumsuz etkileyebilecek düzeyde olmaması için oldukça dikkatli olunması, bazı kişisel ve sosyal sorunların önlenmesi açısından da önemli. Bunun için de önclikle bağımlılığa karşı eğilimli olup olunmadığı, bunu hangi faktörlerin etkilediği belirlenmeli. Araştırmada da görüldüğü gibi hem kişisel hem sosyal hem sosyodemografik etkenler bir arada düşünülmeli.

 

 Detaylar için kaynak

A.Durak Batıgül, N.Kılıç (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 1-10.

RelatedPost