Erkeklerin, romantik olmayan gündelik ilişkilere kadınlardan daha fazla eğilimli olduğu bilinir. Bu konuda da çok seçici olmayabilecekleri, yani ilişkiye girecekleri kadınların fiiziksel özelliklerini çok fazla önemsemedikleri üstünde tartışmalar yapılır. Peki bunun doğruluk payı nedir? Bir gecelik flört veya cinsel ilişki teklifi geldiğinde kadınlar ve erkekler ne kadar seçici?

Araştırmacı Schützwohl ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada fiziksel çekiciliğin bazı ilişki tekliflerini kabul etmemizdeki rolü incelendi. Amerika, Almanya ve İtalya’dan seçilen katılımcıların karşı cinsten birisinin onlara yaklaştığını ve şu teklifleri yaptığını hayal etmeleri istendi: birlikte dışarı çıkma, evine gitme ve cinsel ilişkide bulunma. Bu teklifleri yapan kişinin ne kadar çekici olduğuna dair de bilgi verildi (çekici değil, orta derecede çekici ve çok çekici). Sonrasında ise katılımcılara bu teklifleri kabul etmeye ne kadar istekli olacakları soruldu.

Araştırma sonunda, teklifi yapan kişinin fiziksel gönüşünün kadın ve erkeklerin teklifi kabul edip etmeme kararını farklı etkilediği ortaya çıktı. Buna göre, erkekler çekicilik düzeyi ne olursa olsun her üç teklifi de kabul etmeye kadınlardan daha istekliydi. Ancak teklifi yapan kadın orta derecede veya çok çekici olduğunda, teklifi kabul etmeye daha istekli oldular. Kadınlarsa teklifi yapan kişinin fiziksel çekiciliğine daha fazla önem verdiler.Eeve gitme ve cinsel ilişkide bulunma isteği şayet çok çekici bir erkekten geliyorsa, bunu daha az çekici olan erkekten gelen teklife oranla daha olumlu karşıladılar. Bunun yanında kültürel farklılıklar da ortaya çıktı. İtalyan erkekleri, cinsel ilişki isteğini kabul etmeye Amerikalılar’dan daha eğilimliydi. Buna en az istekli olansa Alman erkekleriydi.

Kısaca araştırma, erkeklerin günlük cinsel ilişki yaşamaya kadınlardan daha istekli olduğunu; ancak kadınların bu gibi durumlarda fiziksel görünüşe daha çok öenm verdikleri ve beklentilerinin daha fazla  olduğunu, romantik ilişkide olmadıkları bir erkekle cinsel ilişkiye girme ihtimallerinin çekici bir erkekle arttığını gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Schützwohl et al. 82009). How Willing Are You to Accept Sexual Requests from Slightly Unattractive to Exceptionally Attractive Imagined Requestors? Human Nature, DOI: 10.1007/s12110-009-9067-3

RelatedPost