Bazı insanlar kendilerini “sosyal içici” olarak tanımlayarak sigarayı sadece sosyal ortamlarda ve özellikle hafta sonları içme eğiliminde olur. Bu şekilde içilen sigaranın günlük sigara tüketimi yapan kişilere göre daha az zarar verici olduğu düşünülür. Hafızaya olan olumsuz etkisi de bilinen sigara, gerçekten de sosyal içicilik şeklinde görüldüğünde sağlığa daha mı az zarar veriyor? Bakalım sosyal içici olanların hafızası ne ölçüde etkileniyor.

Araştırmacı Tom Heffernan, öncelikle haftada ortalama 20 sigara içen ve hafta içi içmeyen sosyal içici 28 kişiyi inceliyor. Bunun yanında günde 10-15 adet sigara içen 28 kişi ve yaşamında hiç sigara içmemiş 28 kişiyi de incelemeye ve karşılaştırmaya alıyor. Katılımcılar videoda bir teste tabi tutuluyor ve kalabalık işlek bir caddeyi gösteren kısa bir film izlerken önceden belirlenmiş ve belirli mekanlarda geçen olayları/durumları hatırlamaları isteniyor.

Araştırma sonunda, sigara içicisi olan her iki grubun da (günlük veya hafta sonu içen), hiç sigara içmemiş olanlardan daha kötü bir performans gösterdiği ve hafıza testinde daha düşük puan aldıkları ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar, katılımcıların alkol kullanımı, zeka gibi birtakım özelliklerindeki farklardan bağımsız olarak görülüyor.

Sigaranın hafızada sorunlara yol açabildiğine dikkat çeken araştırmacılar, aynı zamanda sigara tüketiminin sadece hafta sonları yapılmasının veya sosyal içiciliğin bir fark yaratmadığını, benzer olumsuz etkilerin her sigara tüketicisinde görülebildiğinin üstünde duruyor. Sosyal içici, günlük içici ve hiç sigara içmeyen kişileri ilk defa karşılaştırıp inceleyen bu çalışma, sosyal içiciliğin bilinenin aksine çok da masum olmadığını gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Heffernan, T. (2011). A Comparison of Social (Weekend) Smokers, Regular (Daily) Smokers and a Never-Smoked Group Upon Everyday Prospective Memory.The Open Addiction Journal, 4,  DOI:10.2174/1874941001104010072

 

 

RelatedPost