Cinselliğin, yaşamsal bir işlevi olmasa da, yaşam kalitesini oluşturan ögeler arasında önemli bir yeri var. Bu noktada cinsellikle ilgili bilgilenmenin doğru kaynaklardan olması, cinselliğin sağlıklı yaşanması açısından son derece önemli. Bireyin içinde yaşadığı toplumsal yapı, kişinin cinselliğe ilişkin bilgilerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Cinselliğin tabu olarak görülüp konuşulmadığı toplumlarda bireyin, bilgilenmenin ana kaynağı olarak genelde arkadaş, çevre, filmler gibi kaynakları tercih ettiği görülüyor. Yanlış bilgilenme olması durumunda da cinsellikle ilgili pek çok önyargı oluabiliyor, cinsel mitlerde (efsane) olduğu gibi. Cinsel mitler, kişilerin cinsel konularda doğru olduklarını düşündükleri, çoğu zaman yanlış, bilimsel değeri olmayan inanışlardır. Peki, erkeklerde bu cinsel mitlere inanmayı etkileyen faktörler neler?

Torun ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada, cinsel mitlere inanma yaygınlığı ve cinsel mitlere inanmayı etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirleyebilmek amacıyla 167 kişinin katıldığı bir çalışma gerçekleştirildi.  Çalışmada katılımcıların cinsellikle ilgili inanışları belirlendi.

Araştırma sonucunda, erkeklerin ilk cinsel bilgi edinme kaynağının arkadaş çevresi olduğu, ikinci bilgi kaynağının ise dergi ve filmler olduğu belirtildi. Cinsel mitlere inanma yaygınlığı %45 olarak saptandı. Cinsel bilgilerini erotik kaynaklardan edinmiş olanların, bu bilgileri ebeveyn ya da gazeteden edinmiş olanlara oranla cinsel mitlere daha fazla inandığı görüldü. Ergenlik öncesinde köy ya da bucakta yaşayanların da yine il veya ilçede yaşayanlara göre cinsel mitlere daha fazla inandığı ortaya çıktı. En çok ortaokul düzeyinde eğitimi olan erkeklerin, lise ve üzerinde eğitimi olan erkeklere oranla daha fazla sayıda cinsel mite inandığı belirlendi. Ayrıca, cinsel deneyiminde sorun yaşamış olanların, sorun yaşamamış olanlara oranla cinsel mitlere daha az inandığı görüldü.

Araştırma, cinsellik konusunda bireylerin sağlıklı ve doğru bilgi edinebilmeleri için sağlık çalışanlarına, basın yayın organlarına, toplumun ileri gelenlerine büyük sorumluluk düştüğünü vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Torun, F., Dilek Torun, S., Özaydın, N. (2011). Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24:24-30.

RelatedPost