Günümüzde, insanlar kitle iletişim araçlarında pek çok şiddet sahnesine tanık oluyor. Medyanın formları zaman içerisinde giderek daha çok gerçekçi ve şiddet içeren görüntülere yer veriyor ve bu durum özellikle video oyunlarında görülüyor. Geçmişte şiddet içeren video oyunları çizgi film karakterlerine yer verirken; bugün video oyunlarındaki karakterler ve gösterilen kanlı görüntüler daha gerçekçi bir biçimde yansıtılıyor. Sürekli şiddet görüntülerine maruz kalındığında oluşabilecek muhtemel sonuçlardan birinin ise kişilerin şiddete karşı duyarsızlaşması olabileceği tartışılıyor.

Bu konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırma, Internet üzerinden video oyunları ile ilgili bazı soruları cevaplamış olan 2000 kişi içerisinden rastgele seçilmiş  70 kişi ile yapıldı. Katılımcıların  25 dakikalık süre içerisinde şiddet içeren ve içermeyen oyunlar oynanması istendi. Daha sonra nötr resimler ve şiddet içeren resimler gösterilip, bu resimler hakkında neler düşündüklerini anlatmaları istendi.

Ortaya çıkan sonuçlara göre şiddet içeren oyun oynayan kişiler daha fazla saldırganık gösterdi. Şiddete karşı duyarsızlaşma görülen kişilerde ise saldırganlığın arttığı gözlendi. Araştırma sırasında şiddet içeren oyun oynayan katılımcılar arasında daha önce bu tarz oyunlara çok fazla maruz kalmamış kişilerin oyunu oynadıktan sorna saldırganlık düzeylerinde artış tespit edildi. Daha önce şiddet içerikli oyunlara maruz kalmış olanların ise şiddete duyarsızlaştığı ortaya çıktı.  Ayrıca erkekler kadınlara göre daha öfkeli olmalarına rağmen , şiddet içeren video oyununun erkek ve kadın üzerinde aynı etkiyi yarattığı görüldü.

 

Detaylar için kaynak

Engelhardt, C. et al.(2011). This is your brain on violent video games : Neural desensitization to violence predicts increased aggression following violent game exposure. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 1033-1036.

RelatedPost