Sigaranın sağlığa olan sayısız zararları nedeniyle sigara bırakma konusunda pek çok uyarı alır, medyada konuyla ilgili yazılara rastlar ve sigara bırakma yöntemlerindeki son gelişmelerden haberdar oluruz. Fiziksel sağlık bir yana, sigaranın ruh sağlığımıza da oldukça önemli etkileri olduğunu biliyoruz. Peki sigarayı bırakanların yaşam kalitesi ve psikolojik sağlıkları nasıl bir değişime uğruyor? Bu soruya olumlu ve olumsuz yanıt verme eğilimi gösterebiliriz. Ancak bilimsel verilerin ne dediğine bir bakalım.

Amerika’da bir sigara bırakma çalışmasına katılan yaklaşık 1500 sigara kullanıcısıyla yaptıkları çalışmada Megan Piper ve arkadaşları, katılımcıların sigarayı bırakmadan önce, 1 yıl sonra ve 3 yıl sonraki yaşam kalitelerini, mutluluk seviyelerini, ilişki tatminlerini belirledi. Yaşam kalitesi ise kişinin kendisine olan saygısı, iş ve boş zaman kalitesi, arkadaşlar, çocuklar ve eşle ilişkiler, öğrenme ve yaratıcılık gibi pek çok alanı içerdi.

Sonuçlara göre sigarayı bırakan kişilerin sigara içmeye devam edenlere göre yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu, fiziksel anlamda daha sağlıklı hissettikleri, daha mutlu oldukları görüldü. Bu etki hem 1 yıl hem 3 yıl sonra gözlendi. Bunun yanında bireylerin yaşamlarındaki stres yaratıcı faktörler de karşılaştırıldı ve sigarayı bırakanların yaşamlarında daha az stres faktörü algıladıkları ortaya çıktı.

Sigaranın olumlu yanlarına odaklanan ve sigarayı bıraktıklarında yaşam kalitelerinin olumsuz etkilebeceğini düşünen kişiler için önemli sonuçlar sunan bu araştırmaya göre sigarayı bırakmak, iyilik halimizin artmasına yardımcı oluyor.

 

Detaylar için kaynak

Piper, M. ve ark. (2011).  Smoking Cessation and Quality of Life: Changes in Life Satisfaction Over 3 Years Following a Quit Attempt. Annals of Behavioral Medicine,  DOI: 10.1007/s12160-011-9329-2

RelatedPost