Evlilik kararı öncesinde yaşanan tereddütlere sıklıkla rastlanır. Bunun normal bir süreç olduğunu düşünenler olsa da şüphe, olumsuz bazı düşüncelere işaret edebilen bir duygudur. Acaba evlilik öncesindeki bu şüpheler evliliği nasıl etkiliyor? Kadınların bu şüphelerine ve çiftin evlilik sonrasındaki durumlarına odaklanan bir çalışma bu soruyu aydıntatıcı nitelikte.

Lavner öncülüğündeki çalışmada yeni evli yaklaşık 500 çift inceleniyor. Bu çiftlere evlenmeden önce evlenip evlenmemeye dair şüphe yaşayıp yaşamadıkları soruluyor. 4 yıl boyunca bu çiftleri izleyen araştırmacılar boşanma oranlarını, evlilik doyumlarını inceliyorlar.

Çiftlerin üçte ikisinde en az bir partnerin, evlilik öncesinde şüpheleri olduğu görülüyor. Özellikle kadınlara dair ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor: Şüphe duyan kadınların, duymayan kadınlarla karşılaştırıldığında 4 yıl içinde boşanma oranları  daha fazla. Evlilik öncesinde şüpheleri olan kadınların % 19’u 4yıl içinde boşanıyor. Şüphe duymayanlarınsa sadece % 8’i boşanıyor. Şüphesi olup evli kalmaya devam eden çiftlerin ise evlilik doyumları, şüphe duymayan çiftlere göre daha düşük.

Bu araştırma, evlilik öncesindeki şüphelerin normal ve zararsız olduğunu düşünenler için önemli bilgiler veriyor ve aslında bu tarz şüphelerin dikkate alınması gerektiğinin, belki de bu şüphelerle ilgili konuşup mevcut sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

 

Detaylar için kaynak

Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2012). Do Cold Feet Warn of Trouble Ahead? Premarital Uncertainty and Four-Year Marital Outcomes. Journal of Family Psychology, DOI: 10.1037/a0029912

RelatedPost