Hamilelik ve çocuk sahibi olma oldukça yoğun olumlu duyguları beraberinde getirse de bazı kadınlar için zorlukları daha fazla olduğundan, olumsuz duygular da sıklıkla yaşanabiliyor. Bunlardan biri de doğum korkusu. Hamile kadınlarda bu korku yaygın: oranlar % 20’lere kadar çıkabiliyor. Konuyu inceleyen bilim adamları ise her geçen gün ilginç sonuçlar elde ediyor. Önemli bir araştırma, doğum korkusu yaşayan kadınların doğum sancılarının nasıl farklı yaşandığını ortaya koyuyor.

Adams ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışma, Norveç’te normal doğum yapmayı planlayan 2000’den fazla kadını inceledi. Kadınların doğum korkuları standart testlerle belirlendi ve 32. haftadan doğuma kadar olan sürede ne sıklıkta ve ne kadar süreyle doğum sancısı yaşadıkları tespit edildi.

Araştırmacıların buldukları sonuçlara göre, incelenen kadınlar arasında doğum korkusu % 7.5 oranında gözlendi. Doğum korkusu yaşayan ve yaşamayan kadınların sancı süreleri incelendiğindeyse, korkuyu yaşayan kadınların sancı sürelerinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu kadınların, doğum korkusu olmayan kadınlardan ortalama 1 saat 32 dakika daha fazla sancı yaşadığı görüldü.

Araştırmacılar, doğum korkusu yaşayan kadınların fiziksel anlamda etkilenmemeleri adına bilgilendirilmesinin ve gerekirse psikolojik destek almasının gereğini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Adams, S. S. Eberhard-Gran, M., & Eskild, A. (2012). Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, DOI: 10.1111/j.1471-0528.2012.03433.x